• A woman-fountain

  Artist:
  Kabakov, Ilya. Born 1933; Kabakova, Emilia. Born 1945
  Technique:
  line-engraving
  Dimensions:
  71х54,2 cm

Kabakov, Ilya. Born 1933; Kabakova, Emilia. Born 1945

A woman-fountain

USA, 1998