• Untitled

  Artist:
  Slepysheva, Anastasya. Born 1971
  Technique:
  gouache
  Dimensions:
  237х187 mm

Slepysheva, Anastasya. Born 1971

Untitled

1993